Polityka licencyjna

Niniejszy dokument opisuje zasady, na których można tworzyć dzieła inspirowane światem gry Wolsung: Magia Wieku Pary i/lub korzystające z zasad przedstawionych w podręczniku.

W tej licencji ja (Artur Ganszyniec), jako autor świata i zasad gry, udzielam pozwolenia na tworzenie i sprzedaż fanowskich dodatków do Wolsunga, w ramach opisanych poniżej zasad.

Zasady udzielania licencji

Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2020.

 1. Zasady ogólne
  1. Licencja zezwala na tworzenie dzieł inspirowanych światem Wolsunga i/lub nawiązującym do zasad gry Wolsung: Magia Wieku Pary. Zezwolenie dotyczy zarówno produktów komercyjnych, jak i niekomercyjnych.
  2. Licencja obejmuje jedynie tekst podręczników i dodatków wydanych przez Kuźnię Gier, włączając to pozwolenie na wykorzystanie specyficznych terminów i nazw własnych. Nie obejmuje natomiast gry planszowej, wykorzystania ilustracji, układu strony, logotypów, ani produktów wydanych przez inne podmioty.
  3. Licencja nie zezwala na tworzenie dzieł zależnych (np. opracowań lub tłumaczeń), które zawierają obszerne cytaty lub parafrazują znaczące fragmenty oryginalnego tekstu.
  4. Udzielenie licencji nie oznacza zrzeczenia się przez licencjodawcę jakichkolwiek praw autorskich do dzieł objętych licencją.
  5. Licencja wchodzi w życie z datą 17 grudnia 2019 i nie mogą nią być objęte dzieła rozpowszechniane przed tą datą.
 2. Cytowanie
  1. Licencja zezwala na cytowanie krótkich fragmentów zasad, tam gdzie to konieczne dla zrozumienia treści dodatku (np. można przytoczyć opisaną w podręczniku cechę gadżetu lub przeciwnika w opisie nowego przedmiotu lub potwora).
  2. Cytowanie lub parafrazowanie opisów, porad lub całych akapitów nie jest dozwolone.
 3. Uznanie autorstwa
  1. W przypadku dodatków i rozszerzeń do Wolsunga, konieczne jest umieszczenie w widocznym miejscu informacji wskazujących autorstwo oryginału, np.: „Dodatek do gry fabularnej Wolsung: Magia Wieku Pary, wymyślonej przez Artura Ganszyńca i wydanej przez Kuźnię Gier. Terminy i nazwy własne użyte za zgodą autora”.
  2. W przypadku dzieł inspirowanych światem Wolsunga (np. opowiadań lub komiksów), konieczne jest umieszczenie w widocznym miejscu informacji wskazujących autorstwo oryginału, np.: „Inspirowane grą fabularną Wolsung: Magia Wieku Pary, wymyśloną przez Artura Ganszyńca i wydaną przez Kuźnię Gier. Terminy i nazwy własne użyte za zgodą autora”.

FAQ

 • Jeśli masz pytania o politykę licencyjną, napisz maila na info@wolsung.org
 • Czy na mocy tej licencji możesz opublikować oficjalny dodatek do Wolsunga? Nie. Licencja obejmuje jedynie produkty fanowskie. Jeżeli chciałbyś wypuścić oficjalny produkt używający logo Wolsunga, napisz maila na info@wolsung.org
 • Jeśli chcesz napisać i opublikować dodatek lub przygodę do Wolsunga, do dzieła! Pamiętaj tylko, żeby umieścić informacje o autorstwie opisane w punkcie 3 i przestrzegaj zasad cytowania opisanych s punkcie 2.
 • Jeśli chcesz przetłumaczyć fragmenty Wolsunga lub nie jesteś pewien, czy to nad czym pracujesz jest dziełem zależnym dozwolonym w ramach licencji, napisz maila na info@wolsung.org
 • Na własny użytek, możesz tworzyć co chcesz i jak chcesz. Zasady licencji dotyczą jedynie dzieł, które planujesz rozpowszechniać poza grupą, z którą grasz.